1124550

วิชาคงกระพัน

วิชาคงกระพัน

          เป็นอีกหนึ่งในวิชาในสมัยโบราณที่ทุกคนใฝ่ฝันหา มีที่มาจากคำว่า "กระบัล" ในภาษามลายู แปลว่า "คงทนต่อศัสตราวุธทั้งปวง" หรือ "การอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้า" เป็นวิชาที่ทำให้ร่างกายสามารถทนทานต่อคมอาวุธได้ และเป็นอีกหนึ่งในวิชาที่ชายไทยอยากเล่าเรียนกันมาก เนื่องจากมีหน้าที่เป็นทหารออกรบรับใช้ชาติจึงจำเป็นต้องเล่าเรียนคาถาอาคมที่จะช่วยปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากคมหอกคมดาบ


         การที่จะทำให้ร่างกายอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้า มีหลายวิธีดังต่อไปนี้
- การอาบน้ำว่าน108 ถือว่าเป็นสุดยอดวิชาคงกะพันสูงสุด เพราะต้องอดทนแช่น้ำว่าน108 ชนิดมาใส่
เตรียมไว้ พร้อมหนามที่แหลมคม เพื่อที่จะให้เกิดบาดแผลที่ผิวหนัง และว่านทั้ง 108 ชนิดสามารถซึมซับเข้าทางบาดแผลซึ่งถึง 3วัน3 คืน ขณะแช่น้ำว่าน108 อยู่นั้นพระเกจิจะปลุกเสกข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งกำกับพระคาถา108 คาบให้กินได้มื้อละ 3 คำ 3เวลา จนครบ 3 วันจึงจะเสร็จสิ้นพิธีกรรม


- การสักยันต์หรือการลงอักขระภายในตัวถือว่า เป็นวิชาคงกะพันอีกวิธีหนึ่ง แต่ผู้ที่จะสักต้องมีการ
อดทนต่อความเจ็บปวด ในสมัยโบราณจะเป็นหมึกที่มาจากธรรมชาติ บางตำราจะใช้ดีปลาช่อนฝนผสมด้วยว่านนาคราช หรือ ว่านสบู่เลือด หรือว่านชนิดต่างๆที่ให้ผลในด้าน คงกระพันชาตรี สำหรับการสักทางด้านคงกระพัน   การสักยันต์ประเภทนี้มักจะเป็นการสักยันต์ พวก ยันต์มหาอุด ยันต์หนุมาน ยันต์เสือ ยันต์ลิงลม และหลังการการสักเสร็จให้ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามตามแต่สำนักสักอย่างเคร่งครัด


- การใช้วัตถุมงคลเครื่องรางที่เกิดจากธรรมชาติ หรือธาตุกายสิทธิ์ หรือของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวเอง
ถือว่าเป็นสุดยอดวิชาคงกะพันสูงสุดอีกวิธีหนึ่ง วิธีนี้ได้ผลและเห็นผลดีกว่า2 วิธีแรก และไม่ต้องกลัวจะเกิดข้อผิดพลาดและความยุ่งยากในการทำพิธี อาทิ การฝังเหล็กไหลเข้าไปในร่างกาย หรือการอัญเชิญเหล็กไหลชนิดต่างๆ คล้องหรือแขวนติดตัว หรือแกะเป็นรูปต่างๆ ก็จะมีฤทธิ์ไปตามรูปแบบที่ทำการแกะ นักเลงในสมัยโบราณ ทหารเมืองกาญจนบรีในสมัยโบราณ ล้วนแล้วแต่มีติดตัวแทบทั้งสิ้น


- การใช้วัตถุมงคลเครื่องรางที่เกิดจากปลุกเสกหรืออธิฐานจิตจากผู้มีธรรมวุฒิในด้านคงกระพัน อาทิ
พระเครื่อง เสื้อยันต์ ผ้าประเจียดฯลฯ และให้ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามตามแต่พระเกจิหรือเกจิอาจารย์สั่งอย่างเคร่งครัด


- การเสกของกิน โบราณจะเรียกวิธีนี้เรียกว่าอาพัด เช่น อาพัดเหล้า อาพัดว่าน เป็นการคงกระพัน
ชาตรีชั่วขณะ หากขับถ่ายของเสียออกมา ความคงกระพันชาตรีก็จะสิ้นสุดลงไปด้วย


              นี่เป็นส่วนหนึ่งในสุดยอดวิชาแห่งสยาม ซึ่งบ้านมนตราจะได้รวบรวมสุดยอดวิชาในอดีต มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้วิชาเหล่านี้สูญหายไปตามกาลเวลา ผู้ที่สนใจสามารถติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.BANMONTRA.COM หรือบ้านมนตราทุกสาขา

23 เมษายน 2561

ผู้ชม 1383 ครั้ง

Engine by shopup.com