1061435
New

ตาข่ายฟ้าพันชั้น

หมวดหมู่สินค้า: คตธาตุกายสิทธิ์
รหัส :
ธาตุกายสิทธิ์ตระกูลเหล็กไหล หายากมาก ถิ่นกำเนิดมาจากภูเขาควาย ประเทศลาว เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่รวมความศักดิ์สิทธิ์เข้าด้วยกัน จึงมีอิทธิฤทธิ์ เป็นกายสิทธิ์ในตัวอานุภาพ เด่นด้านคุ้มครองคุ้มภัย กันคุณไสยมนต์ดำ เสริมโชคลาภ วาสนา บารมี
ราคา 1,500บาท

15 มกราคม 2562

ผู้ชม 718 ผู้ชม

คาถาบูชา
พุทโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ สะกะพะจะ ปูชาจะ
บูชาท่านผู้ดูแลรักษา วัชรธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ทรงฤทธิ์ทรงอานุภาพ
อิสะวาสุ อิติปิโส ภะคะวา
เหล็กไหลเจริญมา เจริญยิ่ง เจริญดี สิ่งดี ๆ ทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาหาข้าพเจ้า
สัมมะ สัมมา สัมมา สัมมะ มะอะอุนะมะพะทะ นะโมพุทธายะ

Engine by shopup.com