1061446

หลวงพ่อทันใจ (พระนิลแห่งพม่า)

รหัส :
ขนาดองค์เล็ก 1000 บาท ขนาดองค์ใหญ่ 2000 บาท
ราคา 1,000บาท

28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 193 ผู้ชม

ใครที่ไม่เชื่อก็อย่าได้ลบหลู่เป็นอันขาด มักจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นเป็นประจำ กับเรื่องราวอันเล่าขานคือเรื่องของ ”หลวงพ่อทันใจ” ใครหากอยากสมหวังสิ่งใด ขอพรท่าน บนท่านครั้งละ1ข้อ มักจะสมหวังเสมอ คนที่บูชาพระหลวงพ่อทันใจมักประสบความสำเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเด่นทางด้านแคล้วคลาด โชคลาภ ความสำเร็จ เงินทอง ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพดี ผู้คนที่พม่าจึงนิยมบูชาด้วยความเชื่อความศรัทธา ต่อหลวงพ่อทันใจ มีหากผู้ใดได้สักการบูชาหรือขอพรสิ่งใดก็ตามจะสัมฤทธิผลสมปรารถนาทันใจ สำเร็จโดยเร็ว ฉับพลันทันใด ทั้งเรื่องการเงิน การงาน ความรัก ค้าขาย โชคลาภ โดยเฉพาะ เรื่องเงินทอง บารมีแรง เสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นในทุกๆ ด้าน บ้านมนตราจึงได้นำหลวงพ่อทันใจ (พระนิลแห่งพม่า) 

Engine by shopup.com