1179212
Best seller

เม็ดขนุนทองแดง

หมวดหมู่สินค้า: คตธาตุกายสิทธิ์
รหัส : C001
ราคา 2,500บาท

17 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 3022 ผู้ชม

คดขนุนทองแดง(หายากมาก)เกิดจากต้นขนุนที่ยืนต้นตายเพราะถูกฟ้าผ่าขณะออกลูกแต่ในต้นจะมีขนุนเพียง1ผลพอผ่าลูกออกมาจะมีคดขนุนเพียง1เม็ด(โทน)
ที่มีความแข็งแกร่งแบบหินมีความร้อนที่ซับพลังจากสายฟ้ามีเทพเทวาชั้นพรหมปกปักรักษาอยู่ส่วนมากพอพบพระเกจิอาจารย์มักนำแผ่นทองมาปิดเพื่อซับพลังความร้อน(เตโชธาตุ)ไม่ให้สูงจนเกินไป
และจะให้แสดงยามคับขันเด่นในเรื่องโชคลาภเงินทองหนุนนำเจ่าของสู่ความสำเร็จร่ำรวยสู่ความเป็นมหาเศรษฐี

Engine by shopup.com