1179210

เหล็กไหลเนื้อท้องปลาไหล (ขนาดเล็ก)

หมวดหมู่สินค้า: เหล็กไหลเนื้อท้องปลาไหล
รหัส : A016
อานุภาพ ดีครอบจักรวาล เด่นทางเมตตามหานิยม เสริมโชคลาภ แคล้วคลาดกันภัย (ขนาดเล็ก)
ราคา 1,000บาท

21 มีนาคม 2561

ผู้ชม 597 ผู้ชม

เหล็กไหลเนื้อท้องปลาไหล หรือ เหล็กไหลเพลิงสีอิฐมอญ เป็นธาตุกายสิทธิ์ทีมีเตโชธาตุสูงที่สุด อานุภาพ ดีครอบจักรวาล เด่นทางเมตตามหานิยม เสริมโชคลาภ แคล้วคลาดกันภัย (ขนาดเล็ก)

Engine by shopup.com