0894027
test
หมวดหมู่สินค้า: ธาตุกายสิทธิ์
รหัส :
พุทธคุณของปฐวีธาตุ สามารถอธิษฐานจิตเอาสุดใจจะปรารถนา สามารถกันภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติก็ดี เกิดจากมนุษย์ก็ดี หรือเกิดจากผีห่าซาตานก็ดี ไม่สามารถทำอันตรายต่อผู้ครอบครองปฐวีธาตุได้เลย
ราคา 800.00 บาท

03 มกราคม 2562

ผู้ชม 403 ผู้ชม

เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีฤทธิ์ในตัวมันเองตามธรรมชาติปฐวีธาตุในลักษณะของหินที่อยู่ในแม่น้ำผ่านการเจียรไนจากธรรมชาติเป็นร้อยหรือพันปีมาแล้ว ปฐวีธาตุมีความใสและสวยมากบางตำราว่ามีความเกี่ยวพันกับพญานาคราช พญานาคได้เตรียมหินเหล่านี้แก่พระอภิญญาเพื่อสร้างเป็นปฐวีธาตุบูชากัน


พุทธคุณของปฐวีธาตุ สามารถอธิษฐานจิตเอาสุดใจจะปรารถนา สามารถกันภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติก็ดี เกิดจากมนุษย์ก็ดี หรือเกิดจากผีห่าซาตานก็ดี ไม่สามารถทำอันตรายต่อผู้ครอบครองปฐวีธาตุได้เลย

Engine by shopup.com